Zajęcia z ekspertem

Podczas przypadającego na 22.03.2023 Światowy Dzień Wody, laborant MPWiK spotkał się z dziećmi z grupy „Słoneczka” Przedszkola Publicznego nr 4 w Skarżysku-Kamiennej. Na początku spotkania przedszkolaki porozmawiały o obiegu wody w przyrodzie, stanach skupienia w których występuje woda, dowiedziały się skąd woda bierze się u nich w kranie. Kolejnym zadaniem było przeprowadzenia doświadczeń chemicznych w celu określenia czy badana woda nadaje się do spożycia. Przedszkolaki miały zbadać dwie próbki wody badając w nich poziom żelaza (Fe), jonów amonowych (NH4+), azotynów (NO2), azotanów (NO3) oraz fosforanów (PO43-). Każdy z przedszkolaków wykonał osobiście doświadczenie chemiczne, a wynik zapisał na tablicy. Po przeprowadzeniu wszystkich analiz dzieci stwierdziły, że tylko woda z jednej próbki nadaje się do spożycia. Woda ta okazała się wodą wodociągową, która jest dostarczana do przedszkola przez MPWiK. Na zakończenie spotkania przedszkolaki wręczyły przybyłemu gościowi własnoręczne wykonane prace, w zamian otrzymały mały upominek. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. Zarówno laborant jak i przedszkolaki były bardzo zadowolone ze spotkania.

resized-20230322-101930206CB39E-A408-ED6D-F340-249A76CF49E0 resized-20230322-101456825FFFC5-B65C-D116-8529-3B3318BF549A resized-20230322-10315365A6B7EF-E603-5699-F4C8-D8D44EDB144C resized-20230322-104000701E4EF1-A1DE-CF0C-79AB-7DF5B5E2E17F resized-20230322-1039202A6A812E-C746-49FE-9BC7-BE5DE8A5A06A resized-20230322-1039255E84C805-54B0-114B-B01A-455C6ACDD921 resized-20230322-1036410CAB393C-B930-4B38-0C25-89C42429304E resized-20230322-103835-10BC446D7-13A2-6C16-AD00-8AB11D50B268 resized-20230322-1011265FB6CAA5-2FE1-7519-387A-3292410B6852 resized-20230322-102717C417F5C4-F684-9D2A-0DF9-B74804F95546 resized-20230322-102232C5F92ED9-7477-9DF9-91B7-D35907E7C3ED resized-20230322-100934A33D8172-B1C2-BD41-1724-73C44BB3E3B1 20230322-09575636BABEB7-4458-B8E1-AC17-CF26B8B32B48 20230322-09545323F7878A-EB86-0E40-9803-18C3D5636412 20230322-09455609B8EFD6-BF39-3A09-B3C3-EB130C378F32 20230322-0941389B7C6D76-B1B5-4059-14F0-CBE9CD6DF0D4 20230322-0940122BEA3048-6B62-B6E7-123A-4745563059C1 20230322-095311B13A4AE3-EF18-F4D7-944B-01DB75AE8D40 20230322-094942B59D14C1-FB42-DAE8-24F1-BD0140B307D6 20230322-094737E49394C8-2CDB-FD93-E864-B56B36B1B551 20230322-093515DF7A0350-1565-0AA7-61CC-1CAF7EC7A01A 20230322-093247D0504643-A6BD-6BDF-A830-82BEF407D168

Zdjęcia: Przedszkole Publiczne nr 4 imienia Jana Brzechwy w Skarżysku-Kamiennej