Nagrody trafiły do zwycięzców konkursu!

Wszyscy laureaci konkursu ogłoszonego na naszym portalu zostali już uhonorowani nagrodami. W czwartek, 28 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 8 w Skarżysku odbył się „Wieczór talentów”. Podczas spotkania, na którym uczniowie szkoły prezentowali swoje umiejętności taneczne, wokalne i recytatorskie, Prezes MPWiK pan Łukasz Żuchowski wręczył nagrody w ramach konkursu:” Dbajmy razem o naszą planetę – jak zachęcić dorosłych do oszczędzania wody?”.  Wszystkie prace były bardzo mądre i ciekawe i jury miało ogromny problem z wyborem trzech najlepszych… Dlatego też postanowiono nagrodzić aż dziewięciu uczestników konkursu! – powiedział Prezes Łukasz Żuchowski.

Nagrody trafiły także do laureatów ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz uczennicy Szkoły Podstawowej nr 7.

Pan prezes odwiedził uczniów w szkołach i, dziękując za zaangażowanie i pomysłowość, przy pisaniu prac konkursowych, wręczył zestawy upominków przygotowanych przez skarżyskie wodociągi.

Gratulujemy nagrodzonym i zapraszamy do udziału w naszych kolejnych konkursach!

nagrody1
nagrody3
nagrody2
sp7-wreczenie
nagrody4 nagrody5
nagrody6
nagrody7

Fotorelacja: źródło własne MPWiK oraz dzięki uprzejmości portalu skarzysko.info